1. Sepanjang tempoh kuliah berjalan secara online, pensyarah perlu mendaftar kuliah dengan menggunakan pautan kuliah.utem.edu.my.
  2. Pensyarah hanya boleh mendaftar kehadiran pelajar secara manual di SMP setelah selesai proses daftar kuliah di perkara 1. Sila rujuk tatacara.
Laman ini sesuai dipapar menggunakan pelayar Google Chrome atau Mozilla Firefox dengan resolusi melebihi 1024 X 768 pixels.

Untuk sebarang permasalahan berkaitan Sistem Kehadiran Kuliah, sila hubungi Unit Aplikasi Pintar, PPPK melalui